MULTIPOWER PLUS 10W-40 SN 5L

  08/05/2017    Lượt xem : 1124    Giá : 650.000đ

Dầu nhớt bán tổng hợp công nghệ Technosynthese® dành cho động cơ xăng và diesel. Dầu nhớt đạt phẩm cấp chất lượng cao so với các tiêu chuẩn chất lượng dầu nhớt hiện hành.

S-OIL 7 GOLD 5W-40 SN

  01/05/2017    Lượt xem : 1514    Giá : 550.000đ

S-OIL 7 GOLD is made by 100% synthetic base oil, used in passenger cars equipped with gasoline, diesel, and LPG engines. This is formulated to meet the engine oil requirement of European automobiles makers such as Volkswagen, BMW and Benz.